نگارخانه پر

اینستاگرام پر

و حالا بلاگ هم پر 

-------------

"ما زنده به آنیم که آرام نگریم

موجیم که آسودگی ما عدم ماست"

ان شالله یک روز با قوت بیشتر بر میگردم

محتاج دعای همه دوستان هستم