لینک کلیپ با کیفیت بهتر

در قسمت edit روی گزینه fill کلیک کردم