شعرش رو از یکی از مداحی های حاج مهدی رسولی برداشتم که تو دسته حسینیه اعظم زنجان خوندن